Việt Thiên – Tuyển dụng bộ phận thu mua
TUYỂN DỤNG admin 20/05/2021

Tiếp nhận và phối hợp với các Phòng ban/ Bộ phận chuyên môn để làm rõ yêu cầu mua hàng Tìm kiếm, đánh giá và đề xuất NCC và phương án phù hợp theo quy trình và quy định của Công ty Thương lượng giá và các[...]

090 110 4249
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
Hotline: 0909009009