photo photo
TRÀ VIỆT THIÊN TRÀ VIỆT THIÊN
TRÀ KHANG AN TRÀ KHANG AN
CAFE CAFE
MẬT ONG MẬT ONG
RƯỢU VANG NHO RƯỢU VANG NHO
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến :
Skype:
Phụ trách thị trường 0936448101 0942271513 (zalo)
video
video 1

NGUồN GốC CÂY CHÈ VÀ VIệC DÙNG CHÈ

Cây chè nguyên thủy được xem là có từ 4-5 nghìn năm trước đây. Khảo cổ học Việt Nam đã tìm thấy những dấu tích của lá và cây chè hóa thạch ở Phú Thọ. Ở Suối Giàng (Văn Chấn, Nghĩa Lộ) có cả một rừng chè hoang mấy vạn cây trong đó có ba cây chè cổ thụ, cao 6-8m, ba người ôm không xuể. Ở Lạng Sơn cũng tìm thấy một rừng chè dại, có cây cao tới 18m [Trần Quốc Vượng 2000: 31]. Một số nơi ở nam Trung Quốc có những cây chè hoang cao tới 32,12m[Vương Tùng Nhân 2004: 9].

Sách Trà Kinh của Trung Hoa viết : “Trà là một loài cây quý ở phương Nam, cây như cây qua lô, lá như lá chi tử (dành dành), hoa như hoa tường vi trắng, quả như quả tinh biền lư, nhị như nhị đinh phương, vị rất hàn.” [Trần Ngọc Thêm 2001: 356].

F
F

Đăng ký nhận tin

https://www.facebook.com/travietthien/ https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox zalo youtube